Nội dung hoạt động

 

Đối tượng

 

Số lượng    bạn bè

 

Số người

like

 

Tiền thưởng

(Hội viên mới )

 

Tiền thưởng (Hội viên cũ)

 

Thưởng hàng tháng

 

Thành viên SM66

500+ 38+ 18k 58k  

 

1 vòng cược

1500+ 68+ 38k 98k
2500+ 98+ 68k 128k
3500+ 128+ 98k 168k
4500+ 158+ 128k 228k

Đối tượng Tất cả hội viên mới và cũ của SM66 , chỉ cần chia sẻ quảng cáo SM66 lên tường Facebook để chế độ công khai có thể nhận thưởng , bạn bè càng nhiều , nhận thưởng càng lớn , cao nhất có thể nhận được 228K .

Chú thích

 Hội viên mới : Tổng tích lũy tiền nạp đạt 100.000 VNĐ

 Hội viên cũ : Tổng tích lũy tiền nạp đạt 5.000.000 VNĐ ( tổng tiền nạp tính từ khi đăng ký tới ngày nhận thưởng từ chương trình này )

Quy tắc hoạt động

  1. Hội viên muốn tham gia hoạt động phải liên hệ chuyên viên sự kiện để đăng ký , cung cấp tên tài khoản SM66 và tên tài khoản Facebook , tư vấn nội dung quảng cáo hội viên cần chia sé
  2. Các hoạt động chia sẻ phải để chế độ công khai , quảng cáo phải được treo ít nhất trên 24h
  3. Chia sẻ thành công sau 24h có thể liên hệ chuyên viên , sự kiện xác nhận để nhận thưởng .
  4. Mỗi tài khoản thành viên & Facebook chỉ có thể tham gia 1 lần .
  5. Nếu phát hiện cá nhân hay tổ chức nào lợi dụng hoạt động khuyến mãi để trục lợi , những hành vi bất thường gian lận . Chúng tôi có quyền hủy bỏ tư cách tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi đối với bạn .
    6. Giải đáp tất cả các chương trình khuyến mãi dựa theo tiêu chuẩn của SM66

By Lucky88